برچسب: سامورایی در برلین

«سامورایی در برلین» سومین ساخته سینمایی مهدی نادری محصول 1397 است و از هجدهم اردیبهشت در سینماهای کشور روی پرده رفت