برچسب: ساختمان پزشکان، سروش صحت، پیمان قاسمخانی، بهنام تشکر، بیژن بنفشه خواه، شبکه سه، تلویزیون ، گروه فیلم وسریال