برچسب: روزی روزگاری آبادان

سرنوشت نامعلوم فیلم‌هایی که بعد از رونمایی در جشنواره‌ها ناپدید شدند | کسی از این فیلم‌ها خبر دارد، از«مصائب شیرین 2» تا «مامان» و «روزی روزگاری آبادان»

سرنوشت نامعلوم فیلم‌هایی که بعد از رونمایی در جشنواره‌ها ناپدید شدند | کسی از این فیلم‌ها خبر دارد، از«مصائب شیرین 2» تا «مامان» و «روزی روزگاری آبادان»

طی سال‌های اخیر از تعدادی فیلم در جشنواره‌های داخلی رونمایی شده و جوایزی هم به آن‌ها اهداد شده اما مدت‌هاست ...