برچسب: رسول صدر عاملی

دردومین دوره سلسله نشست‌های تخصصی با عنوان «بر سینمای ایران چه گذشت» مطرح شد | رسول صدرعاملی: مخلمباف با دیدن «رهایی» حکم اعدام مرا صادر کرد / مرا مروج دختر بازی می‌دانستند
سه روز عزای عمومی برای اهالی سینماها و یک روز تعطیلی پروژه‌ها به احترام داریوش مهرجویی | ایکاش یک روز سینماها را تعطیل می‌کردید و بیرق مشکی بر سر در سینماها می‌زدید
بعد از استوری اعتراضی سینماگران ، خانه سینما هم در واکنش به واگذاری شبکه خانگی به صدا و سیما بیانیه صادر کرد | در انتظار موج بیکاری و مهاجرت سینماگران باشید

بعد از استوری اعتراضی سینماگران ، خانه سینما هم در واکنش به واگذاری شبکه خانگی به صدا و سیما بیانیه صادر کرد | در انتظار موج بیکاری و مهاجرت سینماگران باشید

اعتراضات به مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره واگذاری شبکه نمایش خانگی به صدا وسیما همچنان ادامه دارد، بعد ...