برچسب: دینامیت، مسعود اطیابی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اکران