دوازدهمین جشن انجمن منتقدان

پست ها

سینمای ایران
آنچه در دوازدهمین جشن انجمن منتقدان گذشت

«مغزهای کوچک زنگ زده» جشن انجمن منتقدان را فتح کرد

شب گذشته دوازدهمین جشن انجمن منتقدان برگزار شد و «مغزهای کوچک زنگ زده» توانست بیشترین جوایز را دریافت کند تا فیلم هومن سیدی به عنوان فیلم محبوب منتقدان لقب گیرد.