برچسب: دسته دختران، منیر قیدی، جشنواره فیلم فجر، نیکی کریمی، پانته آ پناهی ا، حسین سلیمانی، خرمشهر، سیمرغ بلورین ، فرشته حسینی