برچسب: درام

آمارو ارقام فروش و مخاطبان آثار کارگردانانی که در دو ژانر کمدی و درام فیلم ساخته‌اند به بهانه اکران فیلمی از کمال تبریزی | کمدی بساز در گیشه رستگار شو

آمارو ارقام فروش و مخاطبان آثار کارگردانانی که در دو ژانر کمدی و درام فیلم ساخته‌اند به بهانه اکران فیلمی از کمال تبریزی | کمدی بساز در گیشه رستگار شو

کمال تبریزی بعد از مدت‌ها با فیلم کمدی «دست‌انداز» بازگشت دوباره‌ای به عرصه اکران داشت، کارگردانی که طی مدت دوران ...