برچسب: داودمیرباقری

 تولید سریال «سلمان فارسی» متوقف شد | رسانه‌ها : داود میرباقری قهر کرده / روابط عمومی پروژه : قهری در کار نیست، مشغول ترمیم دکورها هستیم

 تولید سریال «سلمان فارسی» متوقف شد | رسانه‌ها : داود میرباقری قهر کرده / روابط عمومی پروژه : قهری در کار نیست، مشغول ترمیم دکورها هستیم

 تولید سریال الف ویژه «سلمان فارسی» در حالیکه به تازگی تصویربرداری فصل ایران خود را آغاز کرده، متوقف شد، رسانه‌ها ...