برچسب: داستان جنایی

واکنش‌های اعتراضی به اقدام بهروز افخمی در تحقیق برای داستان جنایی از روی قتل داریوش مهرجویی و همسرش | چه بد موقع آقای افخمی/ بدون لبخند هم می‌توان تحقیق کرد

واکنش‌های اعتراضی به اقدام بهروز افخمی در تحقیق برای داستان جنایی از روی قتل داریوش مهرجویی و همسرش | چه بد موقع آقای افخمی/ بدون لبخند هم می‌توان تحقیق کرد

بهروز افخمی بعد از اینکه روز چهارشنبه 26 مهر در مراسم تشییع داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر با دوربین حرفه‌ای ...