برچسب: خونه مادر بزرگه

اظهارات مدیر عامل خانه سینما درباره ارتباط مستقیم مشکلات اقتصادی در بقای سینما | مرضیه برومند : مشکلات معیشتی حل نشود، مخاطبی باقی نمی‌ماند

اظهارات مدیر عامل خانه سینما درباره ارتباط مستقیم مشکلات اقتصادی در بقای سینما | مرضیه برومند : مشکلات معیشتی حل نشود، مخاطبی باقی نمی‌ماند

مرضیه برومند، مدیرعامل خانه سینما اعلام کرده تا زمانی که مشکلات معیشتی مردم حل نشود، هر روز شاهد ریزش مخاطبان ...