برچسب: خواهران غریب، ناصر چشم آذر، کیومرث پور احمد، خسرو شکیبایی، افسانه بایگان، حشنواره فیلم فجر، سیمرغ بلورین، دیپلم افتخار، لادن طباطبایی