برچسب: خوابم می آد

پرونده‌ای برای کمدین‌هایی که در اولین تجربه کارگردانی‌شان سراغ ساخت یک اثر کمدی رفته‌اند به بهانه اکران «تمساح خونی» | کمدی بلدم ، پس می‌سازم

پرونده‌ای برای کمدین‌هایی که در اولین تجربه کارگردانی‌شان سراغ ساخت یک اثر کمدی رفته‌اند به بهانه اکران «تمساح خونی» | کمدی بلدم ، پس می‌سازم

جواد عزتی امسال برای اولین بار در جایگاه کارگردان در جشنواره فجر حضور دارد. «تمساح خونی» به عنوان اولین تجربه ...