برچسب: خانه سیتما

بعد از استوری اعتراضی سینماگران ، خانه سینما هم در واکنش به واگذاری شبکه خانگی به صدا و سیما بیانیه صادر کرد | در انتظار موج بیکاری و مهاجرت سینماگران باشید

بعد از استوری اعتراضی سینماگران ، خانه سینما هم در واکنش به واگذاری شبکه خانگی به صدا و سیما بیانیه صادر کرد | در انتظار موج بیکاری و مهاجرت سینماگران باشید

اعتراضات به مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره واگذاری شبکه نمایش خانگی به صدا وسیما همچنان ادامه دارد، بعد ...