برچسب: حضرت موسی (ع)، ابراهیم حاتمی کیا، سریال تاریخی مذهبی، تلویزیون، مرکز سیما فیلم