برچسب: حرفه ای

نگاهی به پایان‌بندی سریال‌های مهم شبکه نمایش خانگی به بهانه پایان سریال «سرگیجه» و«سیاه‌چاله» / بخش اول | شلیک به شقیقه یک سریال

نگاهی به پایان‌بندی سریال‌های مهم شبکه نمایش خانگی به بهانه پایان سریال «سرگیجه» و«سیاه‌چاله» / بخش اول | شلیک به شقیقه یک سریال

سریال «سرگیجه» به کارگردانی بهرنگ توفیقی، هفته گذشته به پایان رسید؛ سریالی که درباره پایان‌بندی آن اظهارنظرهای مختلفی وجود دارد. ...