حجت قاسم زاده

پست ها

سینمای ایران
بهاره افشاری از بازی در فیلم حجت قاسم زاده می‌گوید :

روزششم فیلم شریفی است

بهاره افشاری که این روزها فیلم «روزششم» را بر پرده سینماها دارد ، از این فیلم به عنوان یک اثر شریف و قابل احترام یاد می‌کند. بهاره افشاری بازیگر نقش «نگین» در فیلم روز ششم درباره این فیلم می‌گوید :«وقتی فیلمنامه روزششم را خواندم حس کردم این کار روی کاغذ...