برچسب: حبیب ایل بیگی

اظهارنظر معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی درباره فیلم‌های توقیفی | قاتل و وحشی اصلا در ایران اکران نمی‌شود / شیشلک سیاه است و باید اصلاح شود

اظهارنظر معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی درباره فیلم‌های توقیفی | قاتل و وحشی اصلا در ایران اکران نمی‌شود / شیشلک سیاه است و باید اصلاح شود

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی گفته کیانوش عیاری توقعی برای اکران «کاناپه» ندارد و  «شیشلیک» هم به خاطر تلخی ...