حامد آهنگی ، جوکر، احسان علیخانی، کمدین، کنسرت خنده، مهران غفوریان، فصل پنجم ، خنده ، کمدین

پست ها

سینمای ایراننمایش خانگی
قواره های استاندارد یک کمدین

 جوکر زیر سایه پدیده ای به نام «حامد آهنگی»

حامد آهنگی یکی از پدیده های عرصه کمدی است که طی سال های اخیر توانسته با حضور در برنامه های مختلف توانایی های خودش را در این ژانر نشان دهد. آهنگی یکی از شرکت کننده های حاضر در فصل پنجم « جوکر» است که در این فصل با کمدین های...