جوکر، فینال جوکر، سیامک انصاری، یوسف تیموری

پست ها

نمایش خانگی
شوخی‌های بی‌جای یوسف تیموری در فینال جوکر صدای داور را هم درآورد +ویدیو

برخورد تند سیامک با یوسف

در قسمت چهارم از اولین فینال جوکر، سیامک انصاری نسبت به رفتار یوسف تیموری واکنش عصبی نشان داد و با لحنی تند با او برخورد کرد. به گزارش فیلم‌نیوز، یوسف تیموری از ابتدای این فصل، با شوخی‌های بی‌جا و پریدن وسط حرف سایرین و خراب کردن جوکرتایم‌ها با اعتراض اعضای...