برچسب: جمشید هاشم‌پور

نخستین حضور آقای سوپر استار در یک مراسم پس از شایعه تلخی که پیرامونش شکل گرفت | جمشید هاشم‌پور : امیدوارم به لطف خدا فعالیت‌های بیشتری داشته باشم

نخستین حضور آقای سوپر استار در یک مراسم پس از شایعه تلخی که پیرامونش شکل گرفت | جمشید هاشم‌پور : امیدوارم به لطف خدا فعالیت‌های بیشتری داشته باشم

پس از شایعات تلخ و نادرستی که هفته گذشته درباره جمشید هاشم‌پور، بازیگر محبوب سینما منتشر شد، این هفته شهرداری ...