تلویزیون ، شبکه یک، شبکه دو، شبکه سه

پست ها

تلویزیون
با پخش 12 سریال بازپخشی در باکس اصلی شبکه‌های یک و دو

پرکردن آنتن شبکه‌های سراسری با 7 هزار دقیقه سریال تکراری

در یک سال اخیر شبکه‌های یک و دو، روی هم 15 سریال جدید روی آنتن برده‌اند، این درحالی است که تعداد سریال‌های تکراری پخش شده از این دو شبکه، 12 اثر بوده است. شبکه سه تنها شبکه‌ای است که هیچ سریال تکراری روی آنتن نبرده است. به گزارش فیلم‌نیوز، سریال‌های...