برچسب: تلوبیون

حواشی «سرزمین مادری» کماکان ادامه دارد و عملکرد اشتباه تلویزیون باز هم به این اثر آسیب رسانده است | بی‌مهری‌ها ادامه دارد، تلویزیون قدر برگ برنده‌اش را نمی‌داند

حواشی «سرزمین مادری» کماکان ادامه دارد و عملکرد اشتباه تلویزیون باز هم به این اثر آسیب رسانده است | بی‌مهری‌ها ادامه دارد، تلویزیون قدر برگ برنده‌اش را نمی‌داند

بی‌مهری تلویزیون نسبت به «سرزمین مادری» تمام شدنی نیست. با وجود اینکه سریال کمال تبریزی، تنها برگ برنده فعلی این ...

صفحه 1 از 3 1 2 3