ترکان خاتون

پست ها

تلویزیون
بازخوانی ماجرای انتخاب افسانه بایگان برای نقش ترکان خاتون در سربداران

نجفی: زخم شمشیر بایگان هنوز روی دستم است

به بهانه سال‌روز تولد محمدعلی نجفی، موزه سینما بخش‌هایی از گفتگوی تاریخ شفاهی او در رابطه با سریال «سربداران» و چگونگی انتخاب افسانه بایگان برای نقش ترکان خاتون را منتشر کرده است. به گزارش فیلم‌نیوز، محمدعلی نجفی، کارگردان سریال «سربداران» در بخشی از گفت‌وگوی تاریخ شفاهی موزه سینما گفته که...