برچسب: بی همه چیز

درباره ویژگی مهم هادی حجازی‌فر در تزریق شیرینی به نقش‌های مهم کارنامه‌اش به بهانه بازی درخشان او در «صبحانه با زرافه‌ها» | طنازی هادی

درباره ویژگی مهم هادی حجازی‌فر در تزریق شیرینی به نقش‌های مهم کارنامه‌اش به بهانه بازی درخشان او در «صبحانه با زرافه‌ها» | طنازی هادی

هادی حجازی‌فر یکی از مهمترین برگ برنده‌های فیلم «صبحانه با زرافه‌ها» است. علاوه بر فیلمنامه درخشان سروش صحت و ایمان ...

صفحه 1 از 3 1 2 3