برچسب: بهرام توکلی

نسل طلایی

نسل طلایی

در سینمای پس از انقلاب، کارگردانان جوان و با استعدادی رشد کردند که بواسطه آنها سینمای ایران درخشش و امتیازهای ...