بنیامین

پست ها

تلویزیون
انتقاد محمود شهریاری نسبت به حضور سلبریتی ها در عرصه اجرا

حمایت گلزار از فروغی در مقابل فردوسی پور به ضررش تمام شد/ کسی که نمی تواند چهار جمله را در کنسرتش بگوید، چگونه می خواهد اجرای یک برنامه را به عهده بگیرد؟

محمود شهریاری، مجری با سابقه و ممنوع الکار تلویزیون، که در سال های اخیر نسبت به رویکرد صدا و سیما خصوصا در ساخت برنامه های ترکیبی انتقادات تندی داشته است، به تازگی در گفتگویی نسبت به رویکرد سلبریتی محور تلویزیون و انتخاب مجری های تازه کار که از دنیای سینما،...