بازیگر جنگ ۷۷

پست ها

تلویزیون
همکاری با سعید آقاخانی در فصل دوم «نون خ»

انتشار تصویر آخرین نقش آفرینی زنده یاد ابوالحسنی

علی ابو الحسنی که ۱۱ اسفند بر اثر ایست قلبی درگذشت آخرین نقش آفرینی خود را در فصل دوم «نون خ» انجام داده بود. علی ابوالحسنی از دهه هشتاد از سریال‌های تلویزیونی به دلایل مختلف کناره گیری کرده بود و بیشتر به اجرای برنامه‌های می پرداخت اما به پیشنهاد سازندگان...