بازگشت شهاب حسینی به جشنواره فیلم فجر

پست ها

چهلمین جشنواره فیلم فجرسینمای ایران
در ادامه همکاری با فیلم اولی‌ها

بازگشت شهاب حسینی به جشنواره فجر پس از چهار سال

فیلم نیوز : با اینکه این روزها در نقش شمس تبریزی جلوی دوربین می رود و در کشور ترکیه است، اما باید بگوییم که او در جشنواره سی و هشتم پس از ۴ سال دوری حضور پیدا خواهد کرد و این موضوع قطعا می تواند به جذابیت های جشنواره امسال...