ایستگاه متروک

پست ها

سینمای ایران
حمله به مدیران جدید سینمایی

رئیسیان : در اعتراض به شرایط فعلی سینما؛ تئاتر کمدی کار می‌کنم

علیرضا رئیسیان در اعتراض به وضعیت کنونی سینما و مدیریت حاکم بر آن قصد دارد از کارگردانی سینما کناره گیری و فعالیتش را درعرصه تئاتر ادامه دهد. به گزارش فیلم‌نیوز، علیرضا رئیسیان که در عرصه سینما آثاری چون «ایستگاه متروک»،« چهل سالگی»،« دوران عاشقی» و... را ساخته ، قصد دارد...