برچسب: الیکا عبدالرزاقی

روایت بازیگر «قهوه تلخ» از ماجرای تعطیلی این سریال و دستمزدی که هیچ‌گاه به دستش نرسیده است | الیکا عبدالرزاقی: سوپرماکتی محل از فروش قهوه‌تلخ ماشین خرید و من هیچ!