آرای جعلی

پست ها

تلویزیون
توقف رای گیری جشنواره جام جم

آرای جعلی «برنده باش» رسوایی به بار آورد

به دنبال افشای آرای مشکوک و بدون اطلاع مردم به برنامه «برنده باش» و جلو افتادن ناگهانی این برنامه در رقابت با «نود» دبیر جشنواره جام جام از توقف تمام مسیرهای ثبت رای گیری در این جشنواره تا بررسی کامل موضوع خبر داد