گالری

تلویزیونسینمای ایران
یک گزارش خواندنی درباره خزترین و طولانی ترین کتابی که چهره های سینمایی و تلویزیونی خوانده اند

ما هم کتاب خز می‌خواندیم

این روزها به خاطر شروع نمایشگاه کتاب، موج معرفی کتاب و صحبت درباره داستان‌های محبوب بسیار داغ است. در این...