نمایش خانگی
تازه ترین اطلاعات از ساخت «هیولا ۲»

مهران مدیری سری دوم را با چه بازیگرانی می‌سازد؟

مهران مدیری در حالی قصد دارد فصل دوم سریال «هیولا» را در شبکه نمایش خانگی کلید بزند که ظاهراً غیر از خودش، از سایر بازیگران فصل یک در آن خبری نیست و پیمان قاسمخانی هم به دلیل درگیر بودن در ساخت «خوب، بد، جاف ۳»، امکان حضور همه جانبه و نظارت کامل روی مراحــل مختلف نگارش این سریال را ندارد. مدیری در کنار پروژه «هیولا» اخیرا به جمع بازیگران فیلم «خائن کشــی» مســعود کیمیایی هم اضافه شــده است. طبیعتا در این شــرایط وضعیت خودش هم سخت تر از زمان ساخت فصل اول است. هفت صبح در گزارشی از تازه ترین تغییرات «هیولا» خبر داده است.

اینکه مدیری برای فصل دوم «هیولا» از کدام بازیگران استفاده خواهد کرد هنوز دقیق مشخص نیســت، اما این را میدانیم که قصد دارد دست روی بازیگران درجه یک بگذارد.ضمن اینکه طبق شــنیده ها، مدیری مانند فصل اول «هیولا»، در این فصل هم به ســراغ تیم قدیمی اش نخواهد رفت و از ترکیبی اســتفاده خواهد کرد که پیشتر نمونه اش را در هیچکدام از ســریالهایش سراغ نداشته ایم.

کامران کامروا شــخصیت پیچیده ای بود که بخش مهمی از جذابیتهای فصل اول «هیولا« به حضور او برمی گشــت؛ شخصیتی که مهران مدیری برای ایفای آن بهترین انتخاب بود.حالا در فصل دوم، مدیری این شخصیت را حفظ خواهد کرد. هنوز نمی دانیم داستان فصل دوم از کجا شروع می شود و آیا قرار است ماجرا را بلافاصله بعد از آزادی کامران کامروا ببینیم یا در زمانی دیگر و شــرایطی متفاوت پیش خواهد رفت، اما هرچه هست این را مطمئنیم که داستان «هیولا ۲» هم درســت مثل فصل اول درباره مفاسد اقتصادی است و کامروا احتمالا باز هم بعد از آزاد شــدن از زندان در همان سمتوسو حرکت خواهد کرد و پای فساد اقتصادی دیگری را به میان خواهد کشید.

پیمان قاســم خانی چندوقت پیش در گفتوگو با فریدون
جیرانی توضیح داده بــود که «با مهران امســال احتمالا همکاری خواهیم داشت. سریالی که امیر برادران می‌ نویسد و من در طراحی و مشاوره کمک میکنم.» گویا درواقع قرار است نوع همکاری قاسم خانی با فصل دوم هیولا در همین اندازه باشد. قاسم خانی درحال حاضر مشغول ساخت فصل سوم «خوب بد جلف» برای شــبکه نمایش خانگی است و این کار تمام وقتش را پر کرده است. بنابراین فرصت زیادی برای وقت گذاشتن روی فیلمنامه «هیولا ۲» را ندارد. به احتمال زیاد یا همانطور که خودش گفته اســت صرفا طرحی برای سریال نوشته و سایر بخش های کار توسط امیر برادران پیش می رود یا گهگاه نظارتــی روی آن دارد.

فیلم‌نیوز

دیدگاهتان را بنویسید