سینمای ایران
سیاوش اسعدی:

«درخونگاه» ارتباطی با سینمای کیمیایی ندارد

سیاوش اسعدی کارگردان فیلم «درخونگاه» به شهروند گفت: «درخونگاه» ربطی به سینمای مسعود کیمیایی ندارد، با اینکه کتمان نمی‌کنم با کیمیایی در خیلی چیزها، ازجمله در مورد یک طبقه اجتماعی و فرهنگ و مناســبات و داستان‌های این طبقه سلیقه و درک مشــترکی داریم. بگذریم از اینکه حتی اگر این درک و سلیقه مشترک هم نبود، من به مسعود کیمیایی به عنوان جریان‌سازترین کارگردان ســینمای ایران ارادت خاصی دارم و بنابراین حس کردم به خصوص در این روزگار که از همه طرف به او حمله می‌کنند، بگویم که شــیر تا زمانی که زنده است، هنوز و همیشه شیر است، نه این که مثل بیشتر جماعت مرده پرست دور و برمان طرف را از هر سو مورد حمله قرار دهیم و بعد زمانی که از دنیا رفت، حلوا حلوایش کنیم و روی سر بگذاریم.

او در پاسخ به این سوال که آیا نقش اول فیلمش را از همان ابتدا برای امین حیایی نوشته بود، اظهار کرد: امین اولین انتخاب من بود. حتی شاید تنها انتخاب هم بتوانم بگویم، چون این فیلم در سه دفتر مختلف قرار بود ساخته شود و در هر سه دفتر، با سه تهیه‌کننده مختلف، قراربود امین حیایی این نقــش را ایفا کند. تصمیمی که از زمان نگارش فیلم‌ نوشت گرفته شده بود.

فیلم‌نیوز

دیدگاهتان را بنویسید