پیش‌بازی

پست ها

نمایش خانگی
به مناسبت برگزاری جام جهانی 2022 قطر منتشر شد

مصاف متفاوت «پیش بازی» با تیم‌های حاضر در جام‌جهانی

در روز مسابقه ایران و انگلیس در جام‌جهانی، زمانی که بحث و اظهارنظر درباره احتمال برد و باخت و اهمیت آن نزد ایرانی‌ها داغ بود، برنامه «پیش‌بازی» قسمتی را با نام «کار کار انگلیسی‌هاست» بارگذاری کرد و در آن، فارغ از بحث‌های روز، اطلاعات جالبی درباره انگلستان در اختیار مخاطبانش...